trà shan tuyết
Quá trình tạo nên những cánh Bạch Trà 1 Tôm thượng hạng

Bạch trà một tôm là loại trà độc lạ thỏa mãn thú vui thưởng [...]